Poslovni forum u Banja Luci

Poslovni Forum u Banja Luci 2014. Sliku povećati Poslovni Forum u Banja Luci 2014. (© Njemačka ambasada Sarajevo) Sa ekonomskim reformama do jače tržišne konkurentnosti i boljih izvoznih mogućnosti

Ambasada SR Njemačke u Bosni i Hercegovini i Predstavništvo njemačke privrede u BiH (AHK BiH) u saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća EDA iz Banje Luke i uz podršku njemačkog Društva za međunarodnu saradnju – GIZ, organizovali su 15.12. 2014 u Banja Luci poslovni forum pod nazivom „Njemačka – ključni trgovinski i poslovni partner za BiH“.

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, tom prilikom je istakao da će ekonomske reforme biti prioritet novih vlasti na nivou BiH i da bi se porezi i doprinosi kao i javni sektor trebali smanjiti. BiH bi trebala da postane još atraktivnija i prepoznatljiva lokacija za investicije.

Ambasador Hellbach je pozdravio ovu izjavu i naglasio, da je BiH kao lokacija za investicije bolja nego što se to pretpostavlja, te da su postojeće mnogobrojne njemačke investicije to pokazale. Isto tako ukazao je na to da se veće investicije često susreću sa velikim preprekama kao što su beskrajna birokratija, pravna nesigurnost, korupcija i nedostatak infrastrukture. Stoga se treba što prije pozabiviti ekonomskim reformama, a Njemačka i EU su spremni da BiH u svemu tome podrže. Apelovao je na preduzeća da se što aktivnije uključe u reformske procese. Na poslovnom forumu je učestvovalo više od sto poduzetnika kao i predstavnici Vlade Republike Srpske.

Poslovni forum u Banja Luci

Poslovni forum u Banja Luci 2014.