Njemačka podržava uništavanje viška municije u Bosni i Hercegovini

Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za projekat UNDP-a Sliku povećati Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za projekat UNDP-a (© Njemačka ambasada Sarajevo) 07. aprila 2015. godine dr. Christian Hellbach, ambasador Savezne Republike Njemačke i gospođa Zahira Virani, vršiteljica dužnosti rezidentnog predstavnika UNDP-a u Bosni i Hercegovini potpisali su ugovor o dodjeli sredstava za projekat UNDP-a „Urgent Action on Ammunition Destruction in Bosnia and Herzegovina“. Na ceremoniji je gospodin Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane za upravljanje resursima, predstavljao Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.

Još uvijek se nalazi više od 15.000 tona viška municije u cijeloj zemlji, djelomično pod nezadovoljavajućim uvjetima. Dodjelom iznosa od skoro 250.000 € Savezna Republika Njemačka pruža bitan doprinos u savladavanju ovog problema.

Ova sredstva treba da posluže za uništavanje preko 5 miliona metaka municije ručnog naoružanja, za poboljšanje infrastrukture postrojenja za spaljivanje municije kao i za školovanje odgovarajućeg osoblja.

Ova njemačka donacija je i priznanje za napredak koji je Ministarstvo odbrane BiH ostvarilo u rješavanju viškova naoružanja i municije. Posebno se formiranje „Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva“ 2013. godine smatra važnim korakom za bolju koordinaciju domaćih i međunarodnih napora u pogledu uništavanja viška naoružanja i municije.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) izražava zahvalnost Saveznoj Republici Njemačkoj za udruživanje napora sa projektom EXPLODE, kojeg finansira Evropska unija, kao i sa drugim međunarodnim partnerima koji djeluju u okviru Master plana u ovoj oblasti. Ova finansijska podrška upućena Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine će dodatno ojačati domaće napore u pogledu bržeg i efikasnijeg uništavanja viška municije i oružja.

UNDP također pozdravlja odluku bosanskohercegovačkih institucija koje su godišnju kvotu uništavanja od ranijih 880 tona drastično povećali na 2300 tona u 2015. godini. Oni ovim pokazuju kontinuirani angažman za savladavanje ove ozbiljne prijetnje sigurnosti ljudi.

Uz to Savezna Republika Njemačka još od prošle godine podržava projekat OSCE-a „SECUP“ za poboljšanje sigurnosti depoa za municiju sa dosadašnjim ukupnim iznosom od 183.000 €.

Mimo ovoga svega Njemačka, već mnogo godina aktivno djeluje u oblasti humanitarnog deminiranja. Dosada je u te svrhe stavljeno na raspolaganje preko 28 miliona eura.

Njemačka će i dalje pomagati da Bosnu i Hercegovinu učini sigurnijom zemljom.

Njemačka podržava uništavanje viška municije u Bosni i Hercegovini

Potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za projekat UNDP-a