Privredna lokacija Njemačka

Platforma za globalne aktere - Međunarodna izvozna ekonomija susreće se na iXPOS

Njemački portal za vanjsku ekonomiju www.ixpos.de se nakon kompletnog Relaunch-a predstavlja u novom izdanju sa novim sadržajem, novim funkcijama i novim dizajnom.

Njemačka vanjskotrgovinska komora u Bosni i Hercegovini

Njemačke vanjskotrgovinske komore, skraćeno AHK, su dio mreže koju čini 120 komora u preko 80 zemalja svijeta. Prisutne su u svim zemljama sa kojima Njemačka ima dobre trgovinske odnose i koje su za n...

Privredna lokacija Njemačka

Gläserne Manufaktur von VW