Projekat za zaštitu klime „Equality under the Sky“

Ambasadorica Hohmann i Adi Mujkanović iz organizacije ZOP Zenica Sliku povećati Ambasadorica Hohmann i Adi Mujkanović iz organizacije ZOP Zenica (© Njemačka ambasada) Njemačka ambasada će sa 10.000 KM podržati kupovinu opreme za Udruženje za sport i kulturu iz Zenice, kako bi kod mladih probudili interesovanje za zaštitu klime i okoliša.
„Zaštita klime se tiče sviju. Zagađenje zraka pogađa sve i ne zausatavlja se ni na jednoj granici. Zadatak sadašnjih vlada je borba protiv faktora, koji su odgovorni za negativne klimatske promjene. Spašavanje naše planete će prije svega biti zadatak mladih generacija“ to je prilikom potpisivanja ugovora za podršku sa organizacijom „ZOP“ iz Zenice, istakla njemačka ambasadorica.


Equality under the Sky
Sjeća šuma i visoka koncentracija ugljenmonoksida doprinose stvaranju ozonske rupe. Sve to dovodi do topljenja ledenjaka, rasta razine mora i uzrokuje mnogobrojne prirodne katastrofe. Posljedice kao i uzroke možemo naći u cijelom svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini. Mnogi mladi nikad nisu ni razmišljali o zaštiti klime i ne pada im napamet da i sami mogu dati svoj doprinos.


Mladi „premjeravaju“ svoj okoliš
Ovako započinje projekat: mladi u centru za okoliš uče kako izvesti mjerenja sitne prašine i to pomoću uređaja, finansiranih od strane Njemačke ambasade. Na taj način mogu utvrditi opterećenost okoliša i opservirati duži vremenski period. Čini se da je Zenica kao industrijski grad veoma pogodan da mladima predoči ovu problematiku.
Mladi će u radionicama naučiti da ocjene rezultate mjerenja i izraditi vlastita rješenja. Doznat će kako sami mogu doprinijeti zaštiti klime i okoliša, npr. ne koristeći platične vrećice, recikliranjem sirovina, prelas-kom na bicikl, itd. Bit će posađeno drveće, a na nekadašnjoj deponiji smeća posijat će se trava.
Kako bi kod što većeg broja mladih probudili radoznalost, postavit će se teleskopska stanica, što pojašnjava i naziv projakta „Equality under the Sky“. Tu se može nešto doznati o zagađenju svijetlosti u gradovima kao i o mnogim drugim stvarima.


Projekat širom Bosne i Hercegovine
Nakon uspješnog uspostavljanja u Zenici, ovaj projekat će ići kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, kako bi se što veći broj mladih zainteresovao za zaštitu klime. Kao što je rečeno: zaštita klime se tiče sviju! Ideja teleskopske stanice je nastala, kada je ZOP na podstrek Ambasade, mlade iz Zenice pozvao na video konferenciju Njemačkog centar za vazduhoplovstvo i astronautiku i kada je ova “Svemirska pustolovina “ sa “Rosetta Lander” izazvala veliko oduševljenje.