Bilateralni kulturni odnosi

Njemačke diplomate u posjeti Univerziteta u Zenici

Saradnja između Njemačke ambasade i Univerziteta Zenica

Uposlenice Njemačke ambasade su 16. septembra 2015. godine posjetile  Univerzitet u Zenici. Sa rektorom prof.dr.sc  Dževadom Zečićem kao i sa rukovodećim predstavnicima Fakulteta za metalurgiju i maši...

Opće informacije

Pored raznih aktera u Bosni i Hercegovini se angažuju i etablirani nosioci njemačkog kulturnog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Rad u oblasti kulture je instuticionaliziran potpisivanjem sporazuma o kulturnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Njemačke, u julu 2004. godine.

Grünes Logo des Goethe-Instituts

Goethe-Institut

Goethe-Institut je njemački kulturni institut koji djeluje u cijelom svijetu. U Sarajevu postoji od 1999. godine.

Državna Fondacija za Kulturu

Platforma „relations“, koju je osnovala Državna Fondacija za Kulturu, obuhvata mnoge projekte najrazličitijih područja sauvremene umjetnosti. Projekat "De/Construction of Monument" Sarajevskog Centra za Savremenu Umjetnost je započet 2004. godine i imao je veliku pažnju javnosti. Ideja projekta je da se putem takozvane „javne intervencije“ kultura "dekontaminira", stvara svijest i otvori prostor za diskusiju. 

U knjizi „Skok u grad“, koja je također objavljena u okviru projekta „relations“, nalaze se prizlozi poznatih umjetnika i autora iz Bosne i Hercegovine.

"uzmi me sa sobom" - Podrška mladim kuratorima i umjetnicima

Deset evropskih gradova su cilj i mjesto kuratorskog i umjetničkog projekta "nimm mich mit" (uzmi me sa sobom): München, Genova, Marseilles, Košice, Graz, Zagreb, Prag, Rotterdam, Sarajevo i Breslau.

Mladi kuratori iz tih gradova su pozvani da izaberu jednog/u / stanovnika/ cu umjetnika i zajednički apliciraju sa idejnim projektom.

Odabrani umjetnički- i kuratorski par dobija auto prikolicu koju treba umjetnički dotjerati.Oni će u konvoju sajoš 10 drugih auto prikolica u periodu od dvije godine (2014. - 2015.) obići ovih deset gradova i pod utiskom zemlje i ljudi u i na auto prikolicama privremeno u ovisnosti od mjesta i prostora stvarati svoja umjetnička djela. Parovi će sa svojim Wohnmobilima formirati umjetničko selo u kojem će na točkovima biti izloženo kompletno umjetničko djelo.

Konkurs je otvoren od januara 2013. godine. Zainteresovani se već sada mogu informisati o svim detaljima projekta na web stranici projekta.