Kulturni život u Njemačkoj

Kulturni život u Njemačkoj

Kulturni život u Njemačkoj je raznovrstan i interesantan - krenite na istraživačko putovanje!

"Berlinski filmski festival" pred ulazom u ured Berlinale na Potsdamer Platzu u Berlinu

Međunarodni filmski festival u Berlinu

Više informacija o festivalu na: www.berlinale.de (c) www.deutschland.de

Njemačka Islamska Konferencija (DIK)

Njemačka je posljednjih decenija, zahvaljujući doseljenicima iz pretežno muslimanskih zemalja, postala vjerski i kulturno raznolika. Sada u u Njemačkoj živi ca. četiri miliona muslimana. Gotovo polovi...