Njemačka Islamska Konferencija (DIK)

Sliku povećati

Njemačka je posljednjih decenija, zahvaljujući doseljenicima iz pretežno muslimanskih zemalja, postala vjerski i kulturno raznolika. Sada u u Njemačkoj živi ca. četiri miliona muslimana. Gotovo polovina njih ima već njemačko državljanstvo.

Kako bi podržala suživot i povezanost društva Njemačka je već 2006. godine etablirala Njemačku Islamsku Konferenciju (DIK), dijaloški forum između predstavnika njemačke države i muslimana u Njemačkoj. Glavni cilj dugoročno uspostavljenog dijaloga je poboljšanje integracije muslimana u Njemačkoj na temelju slobodarsko-demokratskog poretka kao i sprječavanje ekstremizma i socijalne polarizacije.

Dosadašnji rad i važni rezultati DIK prikazani su na

www.deutsche-islam-konferenz.de

Njemačka Islamska Konferencija (DIK)

Muslime vor dem Gebet