25 godina Njemačke u Bosni i Hercegovini

Ambasadorica Christiane Hohmann Sliku povećati Ambasadorica Christiane Hohmann (© Njemačka ambasada) Vrijeme za bilans i mogućnosti

U  2017. godini će Njemačka i Bosna i Hercegovina moći da se osvrnu na 25 godina diplomatskih odnosa – 25 živih i intenzivnih godina. Angažman Njemačke u Bosni i Hercegovini je raznolik. Stoga se radujem što će se ove sedmice 8. decembra “Njemačka u Bosni i Hercegovini“ predstaviti  u oblasti politike, ekonomije i kulture. Pozivam Vas da se tog dana od 10.00 h do 18.00 h u Domu Mladih lično uvjerite u ovaj mnogostruki angažman! (program)

Mnogo vidljiviji od diplomatskih odnosa između dvije zemlje su te jake veze između ljudi u Njemačkoj i Bosni i Hercegovini. Trenutno u Njemačkoj živi oko 240.000 građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a od toga je 80.000 primilo njemačko državljanstvo. Broj turista koji je u porastu svjedoči o sve većoj znatiželji kada je riječ o ovoj još prilično mladoj zemlji na Balkanu. Kulturološke veze između naše dvije zemlje su veoma bliske, između ostalog zahvaljujući živahnim  partnerstvima između gradova  i velikog broja zainteresovanih za učenje njemačkog jezika.

Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma Savezna Republika Njemačka se u Bosni i Hercegovini angažuje ne samo na političkom planu npr. u Vijeću za implementaciju mira, nego i sasvim konkretno: u humanitarnom deminiranju ili npr. u izgradnji savremene infrastrukture u gradovima i opštinama. Savezna vlada je do sada za izgradnju i razvoj u Bosni i Hercegovini stavila na raspolaganje gotovo 1 milijardu EUR i time  važi za jednog od najvažnijih bilateralnih donatora ove zemlje.

Sa svojih skoro 25 godina je BiH doduše još prilično mlada država. Ali ona je nosilac jedne društvene zajednice koja pripada građanima Bosne i Hercegovine, za koju svi skupa snose odgovornost. Upravo u ovih proteklih 18 mjeseci zemlja je i zahvaljujući reformskoj agendi postigla važan napredak i značajno se približila procesu EU-integracije. Sada se, međutim, moraju odlučno odraditi one još otvorene stavke reformske agende, kako bi se BiH ekonomski, socijalno i politički mogla dalje razvijati u svim oblastima  u pravcu stabilne zemlje, na koju će njeni građani  moći biti neizmjerno ponosni.

BiH mora svojim građanima pružiti ekonomsku sigurnost i pouzdanost. Posebno mladima su potrebna radna mjesta i budućnost – u vlastitoj zemlji! Ljudi su upućeni na funkcionalne društvene sisteme. Ali, društvena zajednica ne određuje samo ekonomska osnova– radi se o demokratiji u pravom smislu riječi, razmjeni na svim razinama. Svako mora biti u prilici da može birati i biti izabran, svaki grad, svaka opština ima pravo na svog izabranog načelnika/gradonačelnika. Demokratija živi od toga da postoje različiti stavovi koji se razmjenjuju, potrebno je imati sluha za onog drugog, približiti mu se.  

Bosna i Hercegovina u Njemačkoj i dalje  ima jednog od svojih najangažiranijih zagovornika u Evropi.

Za sljedećih 25 godina bih poželjela da Njemačka i BiH i dalje sarađuju ovako usko i uz uzajamno povjerenje – u raznolikoj, demokratskoj i miroljubivoj Evropi!