Berlin proces plus

Ambasadorica Hohmann za Dnevni avaz: Njemačka već dugo podržava zemlje Zapadnog Balkana - kako direktno tako i u širem EU-kontekstu: politički, finansijski, putem transfera know-how, kroz investicije i trgovinu. I ubuduće će Njemačka pružati pomoć procesima EU-integracija zemalja regiona. Ovo je savezni ministar vanjskih poslova Njemačke Gabriel još jednom istakao u svom govoru 31. maja.

Intervju za Dnevni avaz, juni 2017 [pdf, 274.28k]