Mogućnosti stipendiranja Njemačke službe za akademsku razmjenu 2016/2017

Deutscher Akademischer Austausch Dienst Sliku povećati (© DAAD) Bosna i Hercegovina je pored drugih zemalja jugoistočne Evrope uključena u program stipendiranja Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD). 

Stipendije iz programa DAAD-a su takođe i za akademsku 2016/2017. godinu u ponudi za Bosnu i Hercegovinu, uključujući stipendije za diplomirane studente iz svih znanstvenih oblasti, ljetne kurseve na fakultetima, istraživačke boravake za univerzitetske profesore i naučnike i još mnogo toga.

Informacije o mogućnostima finansiranja iz DAAD za strane studente, diplomirane studente, kandidate sa doktorskom titulom i univerzitetske profesore kao i ponude drugih organizacija možete naći u bazi podataka o stipendijama DAAD-a:
www.funding-guide.de

Informacije o mogućnostima studiranja u Njemačkoj kao i mogućnostima stipendiranja možete takođe dobiti i preko DAAD-Ureda.

DAAD-Ured

Campus, CIPS-zgrada

Univerzitet Sarajevo

Selma Rakovac

Tel. 033 668 687

Email: info(at)daad.ba

Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 12-14 sati (kao i po dogovoru)

Ponude za stipendije iz programa DAAD-a 2016/2017.

Hörsaal in Deutschland

Lektori njemačke službe za akademsku razmjenu

Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) je najveća njemačka organizacija za stipendiranje u domenu međunarodne saradnje s fakultetima. Njemačka služba za akademsku razmjnu je u Bosni i Hecegovini zastupljena sa dva lektora i svake godine dodjeljuje stipendine.

Udruženje DAAD-Alumni

Želite aplicirati za stipendiju DAAD-a i tražite informacije o tome? Članovi udruženja DAAD-Alumni Vam stoje za Vaša pitanja na raspolaganju. Pored toga udruženje ima dosta drugih stvari u svojoj ponudi.