Studiranje i istraživanje u Njemačkoj

Njemačka kao lokacija za studiranje sve više dobija na atraktivnosti: međunarodno orijentisani visokoškolski stepen kao što je bachelor ili master, studijski smjerovi na engleskom jeziku, sistem ocjenjivanja koji omogućava akumulaciju, transfer studijskih rezultata ispita.

Lektori Njemačke službe za akademsku razmjenu DAAD u Sarajevu i Banja Luci daju informacije o DAAD stipendijama kao i o drugim pitanjima vezano za studiranje u Njemačkoj. Isto tako i njemačke Visoke škole preko svojih akademskih ureda u inostranstvu zainteresovanima nude inicijalni kontakt za daljnje informacije o mogućnostima studiranja i stipendiranja, uslovima života i drugim relevantnim pitanjima za studijski boravak u Njemačkoj.

Za daljnja pitanja obratite se DAAD-u na e-mail adresu: 

daad%27%ba,info

Philologische Bibliothek der FU Berlin

Studiranje u Njemačkoj - dobar izbor

Studiranje i istraživanje u inostranstvu? Zašto ne u Njemačkoj, u zemlji ideja! Mnoge inovacije, porast internacionalizmai snažni poticaj vrhunskog istraživanja su obilježja za razvoj njemačkih visokoškolskih ustanova. Brojni studijski smjerovi su u sklopu Bolonjskog procesa preusmjereni na nivo međunarodno priznatih diploma Bachelor, Master i Doktorat, a proces još uvijek nije završen. Među njima se nalaze i mnoge ponude na engleskom jeziku, koje su posebno odnose na međunarodne studente.

Lektori njemačke službe za akademsku razmjenu

Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) je najveća njemačka organizacija za stipendiranje u domenu međunarodne saradnje s fakultetima. Njemačka služba za akademsku razmjnu je u Bosni i Hecegovini zastupljena sa dva lektora i svake godine dodjeljuje stipendine.

Učestvuje 100.000

Više od 100.000 članova iz 190 zemalja se do sada prijavilo na Alumniportal Deutschland. Portal se odnosi na Alumni-Njemačke, dakle na ljude iz cijelog svijeta koji su studirali, istraživali i radili ...

Humboldt Universität zu Berlin

Sobe u stambenim komunama u Njemačkoj – Čuvajte se neozbiljnih ponuđača stanova!

Sobe u  stambenim komunama su u većini slučajeva  najpovoljniji smještaj za studente u blizini univerziteta. Osim toga, to je nabolji način da se upoznaju domaći vršnjaci,  a time i direktna veza sa m...

Udruženje DAAD-Alumni

Želite aplicirati za stipendiju DAAD-a i tražite informacije o tome? Članovi udruženja DAAD-Alumni Vam stoje za Vaša pitanja na raspolaganju. Pored toga udruženje ima dosta drugih stvari u svojoj ponudi. 

Alumniportal Deutschland

Alumni Portal Deutschland je jedna online ponuda za ljude iz cijelog svijeta koji su studirali ili bili na usavršavanju u Njemačkoj.To naravno podrazumijeva sve studente germanistike kao i nastavnike njemačkog jezika. Osim toga, ovaj portal se obraća preduzećima i organizacijama kao i visokim školskim ustanovama, fondacijama i institutima za usavršavanje.

Učestvuje 100.000

Više od 100.000 članova iz 190 zemalja se do sada prijavilo na Alumniportal Deutschland. Portal se odnosi na Alumni-Njemačke, dakle na ljude iz cijelog svijeta koji su studirali, istraživali i radili ...

Karijera medicinara u Njemačkoj

Mediziner in Deutschland

Sa svojim odličnim zdravstvenim sistemom Njemačka je upućena na izvrsne ljekara i medicinara. Iako se s jedne strane u samoj Njemačkoj obrazuje veliki broj medicinskog kadra postoji mogućnost i za strance da u Njemačkoj izgrade svoju karijeru kao medicinari.