Manifestacije iz kulture

Njemačke diplomate u posjeti Univerziteta u Zenici

Saradnja između Njemačke ambasade i Univerziteta Zenica

Uposlenice Njemačke ambasade su 16. septembra 2015. godine posjetile  Univerzitet u Zenici. Sa rektorom prof.dr.sc  Dževadom Zečićem kao i sa rukovodećim predstavnicima Fakulteta za metalurgiju i maši...

Wandergeselle Bahadir Kaya zu Besuch in der deutschen Botschaft

Onaj ko hoće na put po bijelom svijetu, mora se prvo osamostaliti kod svoje kuće

Postali su rijeđi, ali se i danas još uvijek sreću na svim kontinentima svijeta: njemački zanatski kalfe po bijelom svijetu. Pri tome putovanja njemačkih zanatlija, nazivana i "godine kalfovanja" imaju dugu tradiciju.

The Loudest Silence

Wacken-Festival u Schleswig-Holsteinu

Bosanskohercegovački bend „The Loudest Silence“ će - nakon pobjede na Ex-Yu-Finale predstaviti Balkan na „Metal Battle“ svjetski poznatom Wacken festivalu u Schleswig-Holsteinu (sjeverna Njemačka). Nj...

Kongres nastavnika njemačkog jezika na Jahorini  2014

Kongres nastavnika njemačkog jezika u Tuzli

Od 16. do 18. oktobra  održat će se na Univerzitetu Tuzla ovogodišnji bosanskohercegovački kongres nastavnika njemačkog jezika. Obzirom na ogroman rast zanimanja za njemački jezik nastavnici njemačkog...

Jahorina Ultra Trail

1. i 2. avgusta 2015. godine održala se trka Jahorina Ultra Trail, koju je sa više hiljada eura finansijski podržalo Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, zastupano Njemačkom ambas...

Odlična prilika da se grad upozna na jedan drugačiji i neobičan način

Alternativni vodič “Sarajewo - satirisch, sarkastisch und realistisch in 320 Sätzen“/ „Sarajevo – satirično, sarkastično i realistično u 320 rečenica“ je idealna knjiga na njemačkom jeziku za radoznal...

Mostar Rock School

Njemačka ambasada podržava Summer Rock School

29.06.2015. godine Mostar Rock Shool je potpisala ugovor sa Njemačkom ambasadom o finansijskoj podršci u visini od 24.835,00 €. Mostar Rock School djeluje u prostorijama Muzičkog Centra Pavarotti u ...

Potpisivanje sporazuma o dodjeli sredstava, 03.06.2015.

Konzervatorski i restauratorski radovi u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu

Christian Hellbach, ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH i predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, dr. Amra Hadžimuhamedović, potpisali su Sporazum o dodjeli sredstava za...

Prijateljstvo među djecom bez granica

Dječije obdanište St. Bartholomeus Marktdrewitz, evangelističko-luteranske crkvene zajednice Marktdrewitz je zajedno sa Kinderarche Sarajevo od 24.05. do 02.06.2015. organizovalo partnersko putovanje ...

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Svečano uručenje certifikata za DAAD – stipendiste

Ovogodišnjim uspješnim kandidatima iz Bosne i Hercegovine su 27.05.2015. godine u rezidenciji njemačkog Ambasadora uručeni certifikata za stipendije Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD). Česti...

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Prijem DAAD stipendista 27.05.2015.

Veliki "Dječiji sajam" u Tuzli

Sabina Mujezinović je zajedno sa "Tuzlanskim sajmom" od 8. do 10. maja 2015. godine u Tuzli organizovala "Dječiji sajam". Mnogobrojne dječije grupe su povodom Dana Evrope izvodile narodne plesove i pr...

Njemčka podržava trening golmana

Njemačka podržava trening golmana

Početkom avgusta u Vogošći i Sarajevu će se održati trening kamp za mlade golmanske talente. Ovaj multietnički kamp organizuje Nijaz Šivšić iz firme M&P Team uz finsnsijsku podršku njemačkog Ministras...

Njemačka u Fokusu

Mnogo ljudi u Bosni i Hercegovini planira preseljenje u okviru potražnje stručne radne snage u Njemačkoj. Ali da li su migranti u Njemačkoj još uvijek dobrodošli? Šta je Pegida i ko stoji iza toga? Ka...

Goethe-Institut Sarajevo

Program aktivnosti

Šta se trenutno dešava na njemačkoj sceni, u muzejima i na sportskim stadionima? Odgovor na ovo pitanje daje naš program aktivnosti koji putnike za Njemačku opskrbljuje aktuelnim savjetima.