Manifestacije iz kulture

Veliki "Dječiji sajam" u Tuzli

Sabina Mujezinović je zajedno sa "Tuzlanskim sajmom" od 8. do 10. maja 2015. godine u Tuzli organizovala "Dječiji sajam". Mnogobrojne dječije grupe su povodom Dana Evrope izvodile narodne plesove i pr...

Njemčka podržava trening golmana

Njemačka podržava trening golmana

Početkom avgusta u Vogošći i Sarajevu će se održati trening kamp za mlade golmanske talente. Ovaj multietnički kamp organizuje Nijaz Šivšić iz firme M&P Team uz finsnsijsku podršku njemačkog Ministras...

Njemačka u Fokusu

Mnogo ljudi u Bosni i Hercegovini planira preseljenje u okviru potražnje stručne radne snage u Njemačkoj. Ali da li su migranti u Njemačkoj još uvijek dobrodošli? Šta je Pegida i ko stoji iza toga? Ka...

Goethe-Institut Sarajevo

Program aktivnosti

Šta se trenutno dešava na njemačkoj sceni, u muzejima i na sportskim stadionima? Odgovor na ovo pitanje daje naš program aktivnosti koji putnike za Njemačku opskrbljuje aktuelnim savjetima.