Adventska kafa sa facebook prijateljima

Adventska kafa sa facebook prijateljima Sliku povećati Adventska kafa sa facebook prijateljima (© Njemačka ambasada Sarajevo) Zainteresovani facebook prijatelji su se 10. decembra 2014. godine sastali sa uposlenicima Njemačke ambasade. Referent za kulturu i odnose s javnošću je u ugodnoj atmosferi uz kafu, medenjake isvijeće dao kratak pregled događaja kojima se Ambasada posebno bavila tokom 2014. godine. Pored toga, pobjednici foto-takmičenja su dobili svoje poklon-bonove za jedno putovanje u Njemačku. Na kraju se sa gostima diskutovalo o tome, kojim temama bi Ambasada trebala posvetiti posebnu pažnju. Ovdje je fokus na interesu međunarodnih studenata: stipendije, studijiski smjerovi i razmjena studenata. Takođe je izražena i želja da se treba više promovirati Međunarodna olimpijada Njemačkog (2014. u Frankfutu). Osim toga, facebook-zajednica je pokazala veliko interesovanje za sve teme njemačke kulture i njemačkih običaja, od ovogodišnjeg mini Oktoberfest-a ovdje u Sarajevu do opisivanja božićnih običaja. Jedna učesnica je predložila da se Njemačkoj još više predstave ljepote i prednosti Bosne i Hercegovine.

Prisutni saradnici Ambasade su se velikim interesovanjem prihvatili ideje i prijedloge. Ukoliko to bude moguće, isto će biti implementirano u što kraćem roku. Takođe je zaključeno da adventska kafa sa prijateljima facebooka preraste u tradiciju Ambasade. Osoblje Ambasade želi svim posjetiocima naše web kao i facebook stranice Sretan Božić i Sretnu Novu godinu.

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Njema%C4%8Dka-Ambasada-Sarajevo/593482544097339?ref=bookmarks

Adventska kafa sa facebook prijateljima

Adventska kafa sa facebook prijateljima