Otkloniti nasilje nad ženama

Izložba "Žene u Sarajevu pod opsadom" Sliku povećati Ambasadorica Christiane Hohmann (© Njemačka ambasada)

„25. novembar je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Povodom obilježavanja ovog Dana,  ambasadorica Njemačke je zajedno sa ambasadoricom Francuske i predstavnikom EU-a otvorila izložbu „Žena u Sarajevu pod opsadom“.

Ambasadorica Christiane Hohmann istakla je da su fotografije prikazane na izložbi, doduše snimljene prije više od 20 godina – ali da su i dalje aktuelne, one oslikavaju današnju situaciju na drugim mjestima ovog svijeta: „Žene su zajedno sa djecom najranjivija grupa“, rekla je ambasadorica. Ona se zauzela za pomirenje: „Društvo bez nasilja i miroljubivo društvo je preduslov da se nasilje nad ženama otkloni.“

Christiane Hohmann pozvala je mlade da rade na modernom, stabilnom i demokratskom društvu, u kojem nema mjesta za nasilje. Dala je podršku Regionalnom uredu za saradnju za mlade zapadnog Balkana (RYCO). Ovaj ured bi trebao uskoro početi sa radom, kako bi mladima omogućili razmjenu. Izložba "Žena u Sarajevu pod opsadom" Sliku povećati Djela fotografa Hidajeta Delića (© Njemačka ambasada)

Izložba „Žena u Sarajevu pod opsadom“ se može posjetiti do 8. decembra u EU info centru. Izložbu su podržali fondacija Heinrich Böll i MESS festival. Poznati fotograf Hidajet Delić ovom izložbom dokumentovao je trenutke iz svakodnevnog života u toku prve godine opsade Sarajeva.“