Deutsch-Gipfel

Deutsch-Gipfel Sliku povećati Deutsch-Gipfel (© Njemačka ambasada Sarajevo) Jučer je u Ambasadi održan susret nastavnika njemačkog jezika „Deutsch-Gipfel“. Mnogobrojni predstavnici škola, univerziteta, njemačkih institucija kao i austrijske, njemačke i švicarske Ambasade su razgovorali o nastavi njemačkog jezika u javnim školama u Bosni i Hercegovini.