"Jadi mladog Wertera" na turneji sa studentima germanistike

Studenti germanistike na turneji sa insceniranjem  moderne parodije Geteovog djela  "Jadi mladog Wertera” u Konjicu Sliku povećati Studenti germanistike na turneji sa insceniranjem moderne parodije Geteovog djela "Jadi mladog Wertera” u Konjicu (© Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru) GENIAL - GErmaNIstik nA turneji erLeben!

Pod ovom sloganom je odsjek germanistike Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara uz podršku Njemačke ambasade priredio modernu parodiju Geteovog klasika “Jadi mladog Wertera”.

Predstava je izvedena u odabranim školama u Mostaru, Konjicu, Stocu i Jablanici zajedno sa filmom “Zašto studiram Germanistiku?”, kojeg su posebno za ovu priliku producirali studenti.

Gledaoci, većinom učenice i učenici srednjih škola, su time dobili značajan uvid u raznolikost studija germanistike, te se iz prve ruke mogli uvjeriti u kreativnost i radost studenata koja iz toga proizilazi.

Uostalom: da li ste znali, da je njemački najprošireniji maternji jezik u Evropi?

Da li smo pobudili Vaš interes?

Video isječak parodije “Jadi mladog Wertera” kao i film “Zašto studiram germanistiku” možete naći na slijedećim linkovima.

"Jadi mladog Wertera" na turneji sa studentima germanistike

Johann Wolfgang von Goethe

Kursevi njemačkog jezika

Grünes Logo des Goethe-Instituts

Goethe-Institut u Sarajevu pored kurseva svih stupnjeva za odrasle nudi takođe i kurseve za djecu i omladinu. Pored toga, po potrebi se mogu napraviti i kursevi za firme kao i individualni kursevi. U Goethe-Institutu  se može polagati ispit o znanju njemačkog jezika.