Veliki "Dječiji sajam" u Tuzli

Sliku povećati Sabina Mujezinović je zajedno sa "Tuzlanskim sajmom" od 8. do 10. maja 2015. godine u Tuzli organizovala "Dječiji sajam". Mnogobrojne dječije grupe su povodom Dana Evrope izvodile narodne plesove i predstavljeni su mnogi školski projekti. Pored toga je bilo i interesantnih akcija kao što su učenje njemačkog jezika kroz igru organizovano od strane škole stranih jezika "Glossa", crtanje po licu, pravljenje raznih rukotvorina i druge zanimljivosti. Ispred dvorane su se djeca oduševljeno penjela po vatrogasnim kolima. Poljska i njemačka ambasada u Sarajevu su pozvali grafiti umjetnika Damira Mumbašića iz Mostara, koji je zajedno s djecom  na zidu dvorane nacrtao veliki grafiti o njemačko-poljskom prijateljstvu i na taj način podržali ovu manifestaciju.

Veliki "Dječiji sajam" u Tuzli