Prvi kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine

Sliku povećati Ambasador Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, Christian Hellbach je 18. septembra na Jahorini svečano otvorio Prvi kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine. Kongresu, sa obimnim stručnim i naučnim programom, prisustvuje više od 300 učesnika iz BiH i regiona, te iz Austrije, Italije, Irske, Turske, Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Ambasador Hellbach je izrazio zadovoljstvo činjenicom da kongresu prisustvuju ljekari iz cijele Bosne i Hercegovine, te stručnom saradnjom ortopeda i traumatologa unutar BiH, kao i u regiji.

“Vi niste samo medicinski eksperti, nego ste i građani ove zemlje. I kao takvi predstavljate odličan primjer, primjer preko-granične saradnje i partnerstva. Vi sarađujete da biste bili bolji u Vašem poslu. Volio bih da i neki drugi u Bosni i Hercegovini slijede Vaš primjer saradnje” – rekao je Ambasador Hellbach otvarajući kongres.

Prvi kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine