Poslije „Mekke“ i „Medina“ opet zablistala punim sjajem

Ambasadorica Hohmann u Mišćinoj džamiji Sliku povećati Ambasadorica Hohmann u Mišćinoj džamiji (© Njemačka ambasada)

16. marta 2017. godine su njemačkoj ambasadorici Hohmann prezentirani rezultati restauratorskih radova u Mišćinoj džamiji u Starom Gradu u Sarajevu. Nakon freske „Mekka“ uz finansijsku pomoć Njemačke ambasade restaurirana je i zidna slika „Medina“. Christiane Hohmann se obradovala ovim divnim umjetničkim djelima koje je  okarakterizirala kao „jedinstvena i fascinantna.“

U okviru programa očuvanja kulturne baštine, Savezna vlada Njemačke je u 2015.   i 2016. godini u saradnji sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika BiH finansirala restauraciju umjetničkih djela u enterijeru Mišćine džamije.

Freske i mihrab

1870. poznati umjetnik Mustafa Fagin postavio je ove vrijedne freske sa motivima Mekke i Medine na unutrašnje zidove džamije te umjetnički  oslikao mihrab. S godinama ova umjetnička djela su propadala i pogrešno su sanirana. Njemačka ambasada je 2015. i 2016. godine sredstvima Savezne vlade finansirala tehnički egzaktnu sanaciju freski i mihraba.

Stručna restauracija

Tokom radova u 2015. godini ustanovljeno je da je građevinska konstrukcija džamije u mnogo lošijem stanju nego što se očekivalo. Tako da su se morali sprovesti obuhvatni pripremni radovi na stabilizaciji zida, na  kojem su postavljene slike. Ovi radovi su iscrpili budžet za projekat, tako da je 2015. zidna slika „Medina“ na kraju bila pak stručno stabilizovana, ali sa nje nije bilo moguće odstraniti tamni sloj laka koji je nestručno nanesen u prošlom stoljeću. 

Iz tog razloga, Ministarstvo vanjskih poslova u Berlinu je pored prvobitnih 37.180 EUR stavilo na raspolaganje dodatnih  7.180 EUR   kako bi se ovi radovi mogli završiti. Sada je i zidna slika „Medina“ pored druge freske „Mekka“ zablistala u novom sjaju. 

Očuvanje kulturne baštine

„Ova restauracija uvrštena je u niz značajnih sakralnih objekata čiju restauraciju je potpomogla Njemačka ambasada tokom proteklih godina.“, izjavila je njemačka ambasadorica. Tu spadaju restauracije:
- glavne kapije na Starom jevrejskom groblju u Sarajevu,
- manastirske crkve u Vozući,
- Ali-Beg Kapetanović džamije u Vitini.

Kod svih projekata Ambasade nije riječ o religiji, već o očuvanju kulturne baštine, koja pripada svim ljudima u Bosni i Hercegovini - neovisno o njihovoj vjeri ili etničkoj pripadnosti.

Kod aktuelnog projekta očuvanja kulturne baštine Savezne vlade Njemačke radi se o konstrukciji zaštitnog krova iznad iskopina antičke rimske vile iz 4. stoljeća u Skelanima / Istočna Bosna.