Konzervatorski i restauratorski radovi u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu

Potpisivanje sporazuma o dodjeli sredstava, 03.06.2015. Sliku povećati Potpisivanje sporazuma o dodjeli sredstava, 03.06.2015. (© Njemačka ambasada Sarajevo) Christian Hellbach, ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH i predsjedavajuća Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, dr. Amra Hadžimuhamedović, potpisali su Sporazum o dodjeli sredstava za projekat konzervatorskih i restauratorskih radova u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu. Sredstva u iznosu od 37.180,00 EUR (72.717,76 BAM) obezbijeđena su od strane Njemačke ambasade u Sarajevu kroz program podrške projektima iz kulture, a projekat će implementirati Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.

Mišćina (Kebkebir hadži Ahmedova) džamija sagrađena je 1557. godine.Za ovu džamiju karakteristični su: kamena munara koja je, za razliku od munara na većini ostalih džamija izvedena u ravni zida, kao i kolorisani zidni crteži sa motivima Meke i Medine, koji su rad najpoznatijeg sarajevskog nakaša (slikara) 19. stoljeća - hadži Mustafe Faginovića.

Planirani radovi u enetrijeru džamije obuhavataju dvije faze:

1. Konzervacija i restauracija zidnog slikarstva na sjeveroistočnom zidu (kompozicije Medine i Meke) i mihraba,

2. Konzervacija i restauracija drvenih elemenata (mimbera, mahfila i ulaznog portala).

Do sada je Ambasada SavezneRepublike Njemačke u Bosni i Hercegovini, Komisijiza očuvanje nacionalnih spomenika donirala više od 300.000 BAM  kao udio u finaciranju sljedećih projekata:restauracija manastirske crkve sv. TrojstvaVozućica, restauracijacija Ali-beg Kapetanović džamije u Vitini, kKonstruktivna sanacija i restauracija glavne kapije na Starom jevrejskom groblju u Sarajevu i konzervatorski i restauratorski radovi u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu.

Projekti u Bosni i Hercegovini realiziraju se u sklopu programa za očuvanje kulturne baštine njemačkog Ministarstva vanjskih poslova. Programom za očuvanje kulturne baštine, Njemačka pridonosi očuvanju kulturne baštine u cijelom svijetu još od 1981. godine.