Završeni konzervatorski i restauratorski radovi u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu

Miščina džamija Sarajevo Sliku povećati Miščina džamija Sarajevo (© Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH) 16.03.2016. u organizaciji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, a u saradnji sa Njemačkom ambasadom u BiH i Medžlisom Islamske zajednice Sarajevo, su u Mišćinoj džamiji u Sarajevu prezentirani rezultati projekta konzervatorskih i restauratorskih radova u enterijeru ovog nacionalnog spomenika BiH.

Arhitektica i koordinatorica projekta iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Medina Hadžihasanović-Katana prezentirala je rezultate Projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim slikama – kolorisanim zidnim crtežima Mekke i Medine, koje su jedinstven primjer zidnog slikarstva, zatim mihrabu, mimberu, mahfilu i ulaznim vratima.

Projekat  je implementiran uz pomoć donacije koju je osigurala u 2015. godini Savezna Republika Njemačka kroz program podrške projektima iz kulture, u iznosu od 72.717,76 BAM.

Na prezentaciji rezultata projekta, novinarima su se obratili: Nj. E. Christian Hellbach, ambasador Savezne Republike Njemačke u BiH, Mirela Mulalić-Handan, pomoćnica izvršnog funkcionera za naslijeđe Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i dr. Ferid ef. Dautović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo.

***

Kebkebir hadži Ahmedova džamija sagrađena je 1557. godine, a u narodu je poznata kao Mišćina džamija, prema omiljenom mujezinu Mišći koji je živio u 18. vijeku.  Stradala je u požaru koji je izazvan napadima princa Eugena Savojskog na Sarajevo, a obnovljena je 1700. godine. Džamiju je 1870. godine oslikao Mustafa Fagin, drugi i najznačajniji nakaš (slikar) u hronološkom nizu porodice Faginović. Mustafa Fagin je rođen u Sarajevu 1839. godine, umro u Istanbulu 1900. godine. Na zidu Mišćine džamije sačuvani su u Bosni i Hercegovini jedinstveni primjeri zidnog slikarstva. Na slikama su prikazane vedute Mekke i Medine te groblja Dženet ul Bakki, a nastale su pod utjecajem učenja i običaja derviških redova, odnosno zbirke litanija Dala'il al-Hayrat, koja se uči u nakšibendijskom derviškom redu, a  počinje ovim prikazima. 

Miščina džamija Sarajevo Sliku povećati Miščina džamija Sarajevo (© Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH) Zidne slike Mekke i Medine, izvedene u secco tehnici bile su izuzetno ugrožene, tako da su radovi na konsolidaciji slika stabilizirali ova vrijedna djela.

Mihrab koji je sada u potpunosti stabiliziran i konsolidovan, također je bio u lošem stanju, kako njegova potkonstrukcija, tako i sama slikana dekoracija.

U procesu rada na mimberu otkrivena je bogata, izuzetno vrijedna, dekoracija u formi rumi arabeske, koja je dominantno crvene boje sa crnim konturama i tragovima zelene boje. Pretpostavlja se da je i to rad Mustafe Faginovića. Na mahfilu su otkriveni tragovi izvorne bojene dekoracije, a na ulaznim vratima je uklonjen sloj masne boje te su ista zaštićena sredstvima za tu namjenu.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika koordinirala je sve aktivnosti Projekta, zatim finansirala izradu infoploče te dizajn i štampanje brošure i plakata. Radove konzervacije zidnih slika i ostalih elementa enterijera radile su firme Neimari doo i Restauro, odnosno konzervatori Enes Halimić i Esad Vesković, dok je nadzor nad radovima obavljao Zavod za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Projekat je, kako je napomenuto, implementiran uz pomoć donacije koju je osigurala u 2015. godini Savezna Republika Njemačka kroz program podrške projektima iz kulture, u iznosu od 37.180,00 EUR (72.717,76 BAM).

Dosada je Ambasada Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika donirala više od 300.000 BAM  kao udio u finansiranju sljedećih projekata:

  • Restauracija manastirske crkve sv. TrojstvaVozućica, 
  • Restauracijacija Ali-beg Kapetanović džamije u Vitini, 
  • Konstruktivna sanacija i restauracija glavne kapije na Starom jevrejskom groblju u Sarajevu i
  • Konzervatorski i restauratorski radovi u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu.

Projekti u Bosni i Hercegovini realiziraju se u sklopu programa za očuvanje kulturne baštine njemačkog Ministarstva vanjskih poslova. Programom za očuvanje kulturne baštine, Njemačka doprinosi očuvanju kulturne baštine u cijelom svijetu još od 1981. godine.

***

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 6. do 8. novembra 2012. godine donijela je Odluku o proglašenju historijske građevine – Mišćine (Kebkebir hadži Ahmedove) džamije u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Odluka je dostupna na: http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=3647