Onaj ko hoće na put po bijelom svijetu, mora se prvo osamostaliti kod svoje kuće

Wandergeselle Bahadir Kaya zu Besuch in der deutschen Botschaft Sliku povećati (© Gabriele Kowal-Manderla)

Postali su rijeđi, ali se i danas još uvijek sreću na svim kontinentima svijeta: njemački zanatski pomoćnici/kalfe po bijelom svijetu. Pri tome putovanja njemačkih zanatlija, nazivana i "godine kalfovanja" imaju dugu tradiciju.

Već je u kasnom srednjem vijeku bilo uobičajeno, da mlade kalfe nakon završenog zanatskog ispita nekoliko godina putuju po svijetu, kako bi u jako udaljenim zanatskim radionicama od drugih majstora prikupili iskustva, proširili svoje zanatsko i poslovno znanje i otvorili nova tržišta. Godine kalfovanja su od kasnog srednjeg vijeka do 19. vijeka kod većine zanata bile preduslov za dobivanje zvanja majstora. Danas istina ta obaveze više ne postoji, no poneki mladi kalfa i dalje njeguju taj običaj. Tako je nedavno Njemačku ambasadu u Sarajevu posjetio njemački tišler......

Ko želi po bijelom svijetu, taj mora ispuniti određene uslove: mora imati položen zanatski ispit, biti slobodan, bez djece i bez dugova. Jer ovo putovanje se ne treba zloupotrijebitikao "bijeg" od odgovornosti. Tokom svog putovanja kalfa ne smije prići rodnom mjestu u krugu od najčešće 50 km, pa tako ni zimi niti za praznike. Ne smije posjedovati vlastito vozilo, a kreće se samo pješice ili autostopom. Za većinu zanatlija ovo putovanaje traje barem tri godine i jedan dan.

Sliku povećati Putujuće kalfe su prepoznatljive po njihovoj upadljivoj odjeći: crni šešir širokog oboda i jakna, pantalone i prsluk, koji bojom odgovaraju tradiciji njegovog staleža. Tipičan je takođe i čvornato uvrnuti, odnosno spiralno izrasli štap. Ovaj takozvani "Stenz" pored funkcije štapa za hodanje, služi i za odbranu. U svom prtljagu kalfa uvijek ima i svoj putnički dnevnik u kojem skuplja pečate mjesta koja je posjetio.

Dok je broj kalfa početkom 20. vijeka bio još četverocifren, a krajem 1920-ih godina bio posebno visok, 2010. g. je u Njemačkoj bilo još cijelih 450 kalfa. Inače, od prošlog vijeka i žene više kreću na kalfsko putovanje.

Poznate kalfe u prošlosti su bili, na primjer, prvi predsjednik Vajmerske Republike, Friedrich Ebert, i Adam Opel, koji je kao osnivač proizvođača vozila Opel ušao u historiju.