PASCH - Škole: Partneri budućnosti

Auswärtiges Amt Minister Westerwelle mit Jugendlichen Sliku povećati (© Auswärtiges Amt) U februaru 2008. godine. Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke je pokrenulo inicijativu "Škole: partneri budućnosti" (PASCH).Inicijativa jača i povezuje globalnu mrežuod 1.500 partnerskih škola sa posebnim osvrtom na vezu sa Njemačkom. Ovom inicijativom se kod mladih želi potaknuti kontinuirani interes i impresioniranost za modernom Njemačkom kao i njemačkim jezikom - posebno u ključnim dijelovima Azije, Bliskog i Srednjeg Istoka kao i Srednje i Istočne Evrope.

Ministarstvo vanjskih poslova koordinira inicijativu za razvoj škola partnera i implementira je zajedno sa Centralom za školstvo u inostranstvu, Goethe-Institutom, Njemačkom službom za akademsku razmjenu i Službom pedagoške razmjene Konferencije ministara kulture.

Njemački Bundestag je od samog početka podržao ovu inicijativu i odlukom "Ojačati i razvijati njemačko školstvo u inostranstvu" istakao njenu važnost za rad škola u inostranstvu.

PASCH je povezan sa drugim inicijativama vanjske kulture i politike obrazovanja kao npr. sa dobrovoljnom službom "Kulturweit", Akademskom inicijativom istraživanja i Inicijativom "Deutsch - Sprache der Ideen" (Njemački-jezik ideja).

Svjetska mreža partnerskih škola koja ima razvijenu ili jaku vezu sa Njemačkom

Mreža njemačkih škola u inostranstvu i škole u nacionalnom obrazovnom sistemu u zemljama partnerima, koje nude diplomu njemačkog jezika odnosno kvalifikovanu nastavu na njemačkom jeziku će se još više učvrstiti i proširiti. Želimo izgraditi živopisne i trajne veze sa Njemačkom i škole, njihov nastavni kadar kao i učenike potaknuti da se mješaju između sebe, komuniciraju i rade zajedno. Stoga, ova inicijativa podržava škole sa bogatim nizom mjera koje su u ponudi.

PASCH

Lichthof des Auwärtigen Amtes

Schulen: Partner der Zukunft - pasch-net.de

Schulen: Partner der Zukunft